Virus Lây Lan

Cách Virus Lây Lan

image
image image
image

Tiếp Xúc Gần Với Người Bị Nhiễm

Tiếp Xúc Gần Cho Nguy Cơ Cao

image

Những Giọt Nhỏ Lây Lan Khi Người Nhiễm Bệnh Ho Hoặc Hắt Hơi

Những Giọt Nhỏ Lây Lan Cũng Cho Nguy Cơ Cao

image
image image
image
image image
image

Tiếp Xúc Với Các Bề Mặt Hoặc Đối Tượng

Đây Cũng Cho Nguy Cơ. Hãy Đeo Khẩu Trang Y Tế Đúng Chuẩn Để Bảo Vệ Bản Thân Và Gia Đình

image
image
image

Chúng tôi hoạt động 24h mỗi ngày!

Gọi cho chúng tôi nếu bạn cần.

Sản phẩm

Sản phẩm chính